Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
spot_imgspot_img
More

  ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Clawback 2021: Μέθοδος υπολογισμού για νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και δαπάνη φαρμακείων ΕΟΠΥΥ – Αναλυτικά η απόφαση

  Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού της υπέρβασης των ποσών που αφορούν στη φαρμακευτική δαπάνη των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, για το 2021. Σύμφωνα με την απόφαση:

  Σε πρώτο στάδιο υπολογίζεται η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, που προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης 5%, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Σε δεύτερο στάδιο και σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων ορίων, το ποσό αυτό επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ

  α) κατά 90% με βάση το τελικό μερίδιο αγοράς κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ. Το τελικό μερίδιο κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ προκύπτει βάσει των πωλήσεων στην αρχική αξία των τιμολογίων για όλα τα προϊόντα της (νοσοκομειακή τιμή μείον θεσμοθετημένη έκπτωση 5%) δια της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και

  β) κατά 10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, σε επίπεδο επικράτειας, όπου ως μερίδιο ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξης εταιρείας προς το άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων.

  Ως ανάπτυξη εταιρείας λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ των καθαρών πωλήσεων κατά το τρέχον εξάμηνο, και των καθαρών πωλήσεων κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου σε αυτή την περίπτωση και του ποσού που έχει προκύψει από το clawback. Παράλληλα, το άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες που εμφανίζουν θετική διαφορά (ανάπτυξη εταιρείας) είναι η βάση για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης. Από το ποσό που θα προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό, ανά φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, αφαιρούνται οι προαιρετικές εκπτώσεις που έχει προσφέρει και το ποσό επιστροφής που έχει καταλογιστεί σε κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ, ώστε να προκύψει το τελικό ποσό υπέρβασης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης που θα καταλογιστεί σε κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ.

  Για τις εταιρείες για τις οποίες συντρέχει η περίπτωση καθολικής διαδοχής (π.χ. συγχώνευση μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων εταιρειών ή ΚΑΚ), ως «ανάπτυξη εταιρείας» λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ των αθροιστικών πωλήσεων, του τρέχοντος εξαμήνου των εμπλεκομένων εταιρειών ή ΚΑΚ και των αθροιστικών πωλήσεων τους κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου σε αυτή την περίπτωση και του ποσού που έχει προκύψει από το Clawback.

  Σε περιπτώσεις καθολικής διαδοχής οι εταιρείες θα υποβάλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β’) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά στοιχεία των εταιρειών που εμπλέκονται στη προαναφερθείσα διαδικασία (π.χ. επωνυμία εταιρειών, ΑΦΜ, χρόνος διαδοχής κ.α.).

   

  Πηγή

  Latest Posts

  spot_imgspot_imgspot_img

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK