Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023
spot_imgspot_img
More

  ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Συμφωνία για μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

  Οι υπουργοί Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ κατέληξαν την Τρίτη σε πολιτική συμφωνία (μερική γενική προσέγγιση) σχετικά με την αναδιατύπωση του κανονισμού για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

  Σκοπός της αναθεώρησης αυτής είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και το πλαίσιο της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, και ταυτόχρονα να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος που μπορεί να επιβαρύνει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Παράλληλα θα διευκολυνθεί η δράση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης, στα κράτη μέλη.

  “Η διαφάνεια των πολιτικών εκστρατειών και των εκλογών είναι απαραίτητη για την προστασία της δημοκρατικής διαδικασίας. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση της χρηματοδότησης που λαμβάνουν τα κόμματα. Ο κανονισμός αυτός θα συμβάλει ακριβώς στην ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς και στον περιορισμό των ξένων παρεμβάσεων”, είπε ο Clément Beaune, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας.

  Κύριες τροποποιήσεις του Συμβουλίου

  Το Συμβούλιο πρότεινε ορισμένες τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, με κύριο στόχο:

  να διαγραφεί η πρόταση της Επιτροπής που επιτρέπει στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα να λαμβάνουν συνεισφορές από μέλη τους τα οποία έχουν την έδρα τους σε χώρα που ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά όχι στην ΕΕ,

  να διατηρηθεί το καθεστώς του ισχύοντος κανονισμού περί συγχρηματοδότησης 10 % για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 5 % για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή είχε προτείνει να ευθυγραμμιστεί το ύψος της συγχρηματοδότησης στο 5 % τόσο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα όσο και για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα,

  να απαιτείται από την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν την παράβαση του κανονισμού πριν αποφασίσει να επιβάλει οικονομική κύρωση στα παραβαίνοντα κόμματα και οργανισμούς,

  να διευκρινιστεί ότι οι πολίτες που μπορούν να συγκροτούν πολιτική συμμαχία είναι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι μόνο εθνικά κόμματα από χώρες της Ένωσης μπορούν να συγκροτούν μια τέτοια συμμαχία κατά την έννοια του κανονισμού,

  να υποχρεούνται τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα να υποβάλλουν ετησίως τη γραπτή δήλωσή τους σχετικά με τον σεβασμό των αξιών της ΕΕ,

  να αποκλειστούν τα εθνικά δημοψηφίσματα από τη συγχρηματοδότηση εθνικών εκστρατειών όταν δεν αφορούν τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  να διευκρινιστεί ότι η νέα κατηγορία λογιστικής καταγραφής που πρότεινε η Επιτροπή και η οποία συνδέεται με οικονομικά έσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητες των κομμάτων ή των ιδρυμάτων («ιδιοπαραγόμενοι πόροι») δεν θα πρέπει να τα ενθαρρύνει να επιδιώκουν κέρδος. Αυτή η πηγή εσόδων θα περιορίζεται στο 2 % του ετήσιου προϋπολογισμού τους,

  να μειωθεί το κατώτατο όριο το οποίο ενεργοποιεί το νέο καθεστώς δωρεών που πρότεινε η Επιτροπή από 3 000 EUR σε 1 500 EUR ετησίως και ανά δωρητή. Από το ποσό αυτό και πάνω, οι δωρητές θα πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή ταυτοποίησή τους. Η Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα μπορεί να διενεργεί ελέγχους σε περίπτωση που υποπτεύεται παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού όσον αφορά τις δωρεές,

  να καταργηθεί η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις όπου τα κόμματα-μέλη δεν διατηρούν στον δικτυακό τόπο τους πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των ανδρών και των γυναικών μεταξύ των υποψηφίων τους στις πλέον πρόσφατες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς αυτό αποτελεί ήδη κριτήριο για τη χορήγηση κονδυλίων.  Πηγή

  Latest Posts

  spot_imgspot_imgspot_img

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK