Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023
spot_imgspot_img
More

  ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Άμεση ανάκληση της απόφασης μετατροπής του Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» σε Νοσοκομείο μόνο για Covid-19

  Την άμεση ανάκληση της απόφασης μετατροπής του Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» σε Νοσοκομείο μόνο για νοσηλεία

  ασθενών με Covid-19, ζητά με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου

  Η απόφαση ήταν ομόφωνη , με τις δυο λευκές ψήφους του Διοικητή και Προέδρου κ. Δ. Αντωνίου και της Δ/κής Δ/ντριας και Αντιπροέδρου κας Σ. Σιμωτά

  Το δ.σ. του Νοσοκομείου συνήλθε σε συνεδρίαση Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

  Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης

  ΑΠΟΣΠΑΣMΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 15ης Συνεδρίασης του 2021 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

  Θέμα 1ο Ιατρικής Υπηρεσίας

  «Σχετικά με μετατροπή του ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» σε Νοσοκομείο μίας νόσου (Covid-19)»

  Το Δ.Σ του Νοσοκομείου, σήμερα Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία παρόντων του Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ, της Διοικητικής Διευθύντριας κας ΣΙΜΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ, εκτελούσας χρέη Αντιπροέδρου λόγω απουσίας του Αναπληρωτή Διοικητή κ. Πιλάλη Χρήστου, των μελών του α) ΒΑΖΑΙΟΥ ΚΑΤΩΝΑ, β) ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, γ) ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και δ) ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, απούσης της κας Παραδείση Κυριακής καθώς και του αναπληρωματικού αυτής
  Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η υπ΄ αριθμ. 8827/Φ407/26-4-2021εισήγηση της υπηρεσίας που αφορά το παραπάνω θέμα και έχει ως εξής

  ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

  Μετά την από 8/4/2021 μετατροπή του ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» σε Νοσοκομείο αποκλειστικά για νοσηλεία ασθενών που πάσχουν από Sars-Cov-2, θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη του Δ.Σ. για τα κάτωθι

  Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε έρθει αντιμέτωποι με πολλά διαδικαστικά και πρακτικά προβλήματα, τα οποία προέκυψαν, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο ιατρικό κομμάτι για το οποίο έχω να επισημάνω τα εξής

  Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, τόσο στην Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ όσο και στο Υπουργείο Υγείας, για την ενίσχυση του Νοσοκομείου με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό (λοιμωξιολόγους, πνευμονολόγους, παθολόγους), αυτό μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό, παρά το γεγονός ότι ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ δεσμεύτηκε προφορικά για την στελέχωση των κλινικών Covid με 20 επιπλέον ιατρούς.

  Το αποτέλεσμα αυτού, πέραν της υπερβολικής κόπωσης των ιατρών, είναι να μην μπορούν να καταρτιστούν και τα μηνιαία προγράμματα εφημεριών, σύμφωνα με τους Δ/ντές των εν λόγω Κλινικών.

  Τονίζεται δε, ότι οι επιστρατευμένοι ιδιώτες ιατροί τους οποίους το Υπουργείο τοποθέτησε στο Νοσοκομείο μας, είναι ιατροί που δεν έχουν την εμπειρία Νοσοκομειακού ιατρού, χρειάζονται χρόνο εκπαίδευσης και προσαρμογής, ενώ δεν έχουμε ενημέρωση για το αν θα παραταθούν και πόσο. Να σημειωθεί δε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, η κόπωση (σωματική και ψυχική), η ένταση και η πίεση των ιατρών των Covid κλινικών είναι τέτοια που οδήγησε αρκετούς εξ αυτών σε εξώδικη διαμαρτυρία – καταγγελία κατά του Διοικητή και του Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

  Επίσης, παρότι έχει δοθεί προφορική εντολή από την 2η ΥΠΕ για την συγκέντρωση και την διαχείριση των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ ασθενών σε έναν ενιαίο χώρο, μέχρι και σήμερα ουδείς μας έχει ενημερώσει που, πως και τι με τι προσωπικό θα νοσηλεύονται.

  Ταυτόχρονα, κάτω από όλη αυτή την πίεση, προτάθηκε στο ΜΟΝΟ COVID Νοσοκομείο μας, το οποίο έχει σταματήσει κάθε άλλη δραστηριότητα ή την έχει μεταφέρει σε άλλους χώρους, να λειτουργήσει και 2ο Εμβολιαστικό Κέντρο, για την πραγματοποίηση εμβολιασμών με εμβόλια της Johnson & Johnson.

  Τέλος, παρά τα όσα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από την εν λόγω μετατροπή, τα οποία όλα έχουν γνωστοποιηθεί στην Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως απεστάλη έγγραφο από τον Αναπληρωτή Διοικητή της ΥΠΕ αναφερόμενο με άκρως απαξιωτικό τρόπο στους «σχολάζοντες» ιατρούς του Νοσοκομείου μας.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου ενημερώθηκε και έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω.

  Κατά την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, τονίστηκε από όλους το γεγονός ότι έχουν γίνει αποδέκτες των παραπόνων και της δυσαρέσκειας κατοίκων της περιοχής αλλά και εργαζομένων του Νοσοκομείου για την μετατροπή του Νοσοκομείου σε Covid Mόνο.

  Η πλειοψηφία δε των μελών, δήλωσε πως τα προβλήματα αυτής της μετατροπής είναι πολλά και θα έπρεπε το Νοσοκομείο πολύ γρήγορα να επανέλθει στην πρότερη κανονική λειτουργία του.

  Συγκεκριμένα, ο κ. Μ. Μπέλτσιος, τακτικό μέλος και εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου στο Δ.Σ., ανέπτυξε τους κάτωθι λόγους και επιχειρήματα σχετικά με την αναγκαιότητα για την άμεση ανάκληση της απόφασης μετατροπής του «Θριάσιου» Νοσοκομείου σε Νοσοκομείο μίας νόσου

  «Α) Χωροταξικά

  Δεν υπάρχει άλλο Νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή που να καλύπτει σε καθημερινή βάση πάνω από 200.000 κατοίκους και στις γενικές εφημερίες 1.500.000, σε μία απόσταση πλέον των 80 km.

  Βρίσκεται δίπλα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο δια του οποίου διακινούνται επείγουσες περιπτώσεις από νησιά του Αιγαίου αλλά και του Ιονίου.

  Βρίσκεται σε μία από τις δύο οδικές εισόδους του Νομού Αττικής ως προς την υποδοχή πολυτραυματιών, αλλά και άλλων ασθενών από Πελοπόννησο.

  Βρίσκεται σε μία βιομηχανική περιοχή με συχνά και ενίοτε μαζικά εργατικά ατυχήματα και πρέπει να είναι σε διαρκή επιφυλακή.

  Άλλωστε γι΄ αυτό έγινε η δωρεά Λάτση, η οποία ουσιαστικά καταστρατηγείται ως προς τους σκοπούς της.

  Σημειωτέον ότι και τις ημέρες μη εφημερίας αντιμετωπίζονται επείγουσες περιπτώσεις ασθενών οι οποίες δεν προλαβαίνουν να διακομισθούν.

   

  Β) Ιατρικά – Δεοντολογικά – Ηθικά

  1) Διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης σε τεράστια γεωγραφική και πληθυσμιακή περιοχή, χωρίς εναλλακτική λύση, με όποιες συνέπειες στη Δημόσια Υγεία.
  2) Η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας αφορά μόνο την πρωτοβάθμια περίθαλψη και δεν αναπληρώνει ούτε στο ελάχιστο την ανάγκη Νοσοκομείου.
  3) Δεν υπάρχει επαρκές εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό (λοιμωξιολόγοι, πνευμονολόγοι) για αντιμετώπιση Covid-19
  4) Διακόπτεται η εκπαίδευση και έρευνα με αποτέλεσμα να παραιτούνται ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι κυρίως ιατροί.
  5) Πρόκειται για Νοσοκομείο που έγινε από τους αγώνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον οβολό των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι τώρα μένουν ακάλυπτοι ιατρικά σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη, καθώς δεν υπάρχει προσβάσιμο άλλο Νοσοκομείο γι΄ αυτούς.

   

  γ) Τεχνοκρατικοί λόγοι

  Η δυνατότητα ανάπτυξης κλινών Covid-19 δεν μπορεί να υπερβεί τις 180 από τις πλέον των 400 του Νοσοκομείου, καθώς υπάρχει ανεπάρκεια (παρά την αναβάθμιση) του συστήματος παροχής οξυγόνου.

  Θα παραμείνουν λοιπόν κενές πλέον των 200 κλινών (ανεκμετάλλευτες) και συγκριτικά το κόστος σε σχέση με το όφελος δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση, καθώς ήδη λειτουργούσαν 120 και πλέον κλίνες Covid-19.

  Οι δυνατότητες ΜΕΘ θα αυξηθούν μόνο για 8 κλίνες.

  Η επ΄ αόριστον μετατροπή του Νοσοκομείου μας σε Νοσοκομείο Covid-19 θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες πληγές. Χρειάστηκαν επίπονες συλλογικές προσπάθειες 25 ετών για να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας, το οποίο κατακρημνίζεται και οι συνέπειες των πληγών είναι απρόβλεπτο το πότε θα μπορέσουν να επουλωθούν.»

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατόπιν όλων των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, με δύο λευκές ψήφους, αυτές του Διοικητή και Προέδρου κ. Δ. Αντωνίου και της Δ/κής Δ/ντριας και Αντιπροέδρου κας Σ. Σιμωτά,

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας η παρούσα Απόφαση και το αίτημα των μελών του Δ.Σ. για άμεση ανάκληση της απόφασης μετατροπής του Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» σε Νοσοκομείο για νοσηλεία μόνο ασθενών που πάσχουν από Covid-19.

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/26-4-2021(Θέμα 1ο Ιατρικής Υπηρεσίας)

  Ελευσίνα, 26-4-2021

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Πηγή άρθρου

  Latest Posts

  spot_imgspot_imgspot_img

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK